1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Sockerklaras AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Sockerklaras AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år. Dina personuppgifter sparas endast  i vårt kundregister och kommer ej att föras vidare till någon annan. Vill du av någon anledning bli bortplockad ur registret, meddelar du oss lättast via telefon eller mail.

2. Pris
I priserna ingår moms. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Sockerklaras AB inte råder över. Till exempel vid väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt
En fraktkostnad tillkommer på priset, vilket är beroende av vikten. I kassan ser du den exakta fraktkostnaden för det du har lagt i kundvagnen. 

4. Betalningsvillkor

4.1 Förskottsbetalning

I och med att du väljer förskottsbetalning ålägger du dig att inom 7 arbetsdagar efter beställningsdatum, betala den aktuella summan. När betalningen registrerats, avgår leveransen inom 3 arbetsdagar. Har betalning ej registrerats inom 10 arbetsdagar, makuleras ordern automatiskt. Tänk också på att en det ibland kan ta flera dagar innan en inbetalning syns på bankgirokontot (653-7435).

 

5. Leveranser
Varor som finns i lager skickas normalt inom 2 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Dessa varor är märkta med beställningsvara, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Paketen levereras av Posten eller DHL och leverans sker endast inom Sveriges gränser. För paket som ej löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt och en hanteringskostnad på 150kr. 

 

6. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

7. Transportrisken 
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören inom 7 dagar. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar.
Tfn: 0382-577070 eller 
Mail: webshop@sockerklaras.se
 

9. Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Gäller heller inte klippt metervara. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig. 

10. Reklamationer
O Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Vi har telefontid under butikens öppettider (mer info under "Kontakt"). Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Vid en reklamation önskar vi att Ni skickar  tillbaka varan.  Detta gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. När vi godkänt Er reklamation betalar vi ert fraktutlägg. Sockerklaras följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej. 


11. Återbetalningar 
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

12. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Vi reserverar oss också för färgavvikelser.  Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.
http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/

 

Följ oss på

Design: Norrwebb
Drift & produktion:
Wikinggruppen
start